Hans Bijster, logo
Hans Bijster, logo

Welkom bij de Stichting Veteranen Societeit Ede

Medio 2010 zijn alle kazernes in Ede gesloten. Ede is van oudsher (sinds 1906) een garnizoensstad en heeft meer dan 700 veteranen als inwoners. Ook wonen er een groot aantal gepensioneerde militairen, velen onder hen bezochten met enige regelmaat de kazerne om contacten met hun oud-collega's te onderhouden.

Daarom is er een aantal jaren geleden het initiatief genomen in Ede een veteranen sociëteit te vestigen.

De Stichting Veteranen Sociëteit Ede stelt zich onder andere ten doel een veteranen sociëteit in stand te houden. Een plek, waar alle veteranen - door al de jaren heen van Voormalig Nederlands Indië tot aan Afghanistan toe - en hun partners regelmatig terecht kunnen voor 'n praatje. Ook de postactieve militairen en de gepensioneerde burger-Defensiemedewerkers zijn van harte welkom!

Stichting Veteranen Sociëteit Ede is actief betrokken bij de dodenherdenking in mei en de Airborne-herdenkingen in september.

Donateur worden.

Voor een bedrag van 20,- euro per jaar helpt u mee de Sociëteit een blijvende status te geven. U ontvangt dan tevens onze 2-maandelijkse nieuwsbrief. Hierin houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen inzake veteranenbelang en onze activiteiten.

Aanmeldformulier downloaden
Het formulier per post opsturen naar het Secretariaat of als PDF e-mailen naar n.schut3@chello.nl